Cuadrilla Resources

Nederland gasland

Nederland is het enige land ter wereld waarvan de inwoners op een gasbel wonen. Het gasveld in het Groningse Slochteren behoort wereldwijd tot de top-10 van gasvelden. Onze eigen aardgas levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse huishoudportemonnee. Dankzij het gas dat in Nederland wordt gewonnen en dat in binnen- en buitenland wordt verkocht, verdiende de Nederlandse overheid in 2011 € 12,4 miljard. Dat bedrag staat gelijk aan 4,5 procent van de overheidsinkomsten. Zonder deze aardgasbaten zou het overheidstekort in dat jaar jaar 6,5 procent zijn geweest van het bruto binnenlands product. De aardgasbaten beperken het tekort tot 4,5 procent. Aldus een recente analyse van het Centraal Bureau voor Statistiek. In 2012 bedroegen de aardgasopbrengsten € 14,5 miljard.

Aardgas is in Nederland een sociaal en maatschappelijk geaccepteerde en geïntegreerde energiebron. We koken in groten getale op gas. Onze huizen verwarmen we ook vrijwel allemaal met gasgestookte cv-ketels. Zelfs onze elektriciteit komt voor zestig procent uit elektriciteitscentrales met een gasturbine. Daarnaast speelt aardgas een sleutelrol in veel industriële processen. We gebruiken het gas niet alleen zelf, we exporteren het ook. Nederland is zelfs bezig uit te groeien tot gasrotonde van Noordwest-Europa. Via een ondergronds netwerk kunnen we gas uit verschillende landen importeren, opslaan en doorvoeren naar andere landen.

Schoonste fossiele brandstof

Gas van eigen bodem blijft echter belangrijk. Niet alleen omdat het geld oplevert voor de gasindustrie en de overheid en banen voor de bevolking. Ook omdat de gasopbrengsten investeringen mogelijk maken in sociale zekerheid, openbaar bestuur, veiligheid en infrastructuur. Dat gebeurt zo al decennia lang met de opbrengsten van het aardgas uit Groningse Slochteren.
Bovendien voorkomt gas van eigen bodem dat Nederland voor de energievoorziening afhankelijk is van het buitenland. Daar komt bij dat aardgas de schoonste onder de fossiele brandstoffen is. Bij verbranding komt er minder CO2 vrij dan bij steenkool of olie. De Nederlandse overheid ziet aardgas als belangrijke overgangsbrandstof naar een duurzame energiehuishouding.
De Nederlandse gasvelden zijn voorlopig toereikend. Maar niet onuitputtelijk. Van het gasveld bij Slochteren is inmiddels twee derde verbruikt. Schaliegas kan de nationale gasreserves aanvullen. Schaliegas is gewoon aardgas. Schalie is de naam van een sedimentair gesteente in de ondergrond. De schalielagen in Noord-Brabant en de Noordoostpolder bevatten naar alle waarschijnlijkheid grote hoeveelheden aardgas. De schattingen zijn veelbelovend. De potentie van de schaliegaswinning moet echter nog bewezen worden met behulp van proefboringen.

Standpunt minister

Over het belang van gas, en schaliegas in het bijzonder, stelde Minister Verhagen van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer van 8 juni 2011 het volgende:

“… ik [wil] benadrukken dat gas de komende decennia een belangrijke rol in de Nederlandse en Europese energievoorziening zal blijven spelen. Dit is ook gebaseerd op de verwachte rol van gas in de brandstofmix. Daarom is het van belang er voor te zorgen dat onze gasproductie de komende decennia op peil wordt gehouden. De ontwikkeling van schaliegas in Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren in de ambitie van het kabinet om de Nederlandse
gasvoorraden ten volle te benutten.”