Cuadrilla Resources

Kleineveldenbeleid

Tot de jaren zeventig was het Groningenveld de belangrijkste bron van aardgas in Nederland. Om te voorkomen dat de gasbel bij Slochteren snel uitgeput zou raken, besloot de Nederlandse overheid in 1974 een beleid te voeren gericht op de exploitatie van kleine gasvelden, naast het grote gasveld in Groningen. Sinds die tijd zijn tientallen nieuwe gasvelden gevonden, vooral onder de zeebodem, en in Friesland en Drenthe.

Het opsporen en winnen van schaliegas past binnen het kleineveldenbeleid van de overheid.