Cuadrilla Resources

Energiemix

De komende dertig jaar blijft aardgas, samen met andere fossiele brandstoffen, een onmisbaar deel van de energiemix in Nederland. Uit milieuoogpunt heeft aardgas de voorkeur. Het is de fossiele brandstof met de laagste uitstoot van CO2. Bovendien is aardgas, in tegenstelling tot wind- en zonne-energie, continu beschikbaar.

De relatief lage CO2 uitstoot, de beschikbaarheid en de flexibele inzetbaarheid van aardgascentrales maken aardgas tot de ideale transitiebrandstof naar een duurzame energievoorziening. De komende jaren kan Nederland nog beschikken over voldoende aardgas, voornamelijk afkomstig uit het zogenoemde Groningenveld bij Slochteren. Dat veld behoort tot de tien grootste gasvelden ter wereld. Maar ook deze voorraad is eindig. Sinds De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) daar ruim vijftig jaar geleden met gaswinning begon, is twee derde van het aanwezige gas geproduceerd. Voorlopig zijn de bestaande gasreserves in Nederland nog toereikend, maar onuitputtelijk zijn ze niet. Een mogelijke aanvulling op onze aardgasreserves is schaliegas.