Cuadrilla Resources

Waarom schaliegas?

Wereldwijd groeit de behoefte aan energie. Verreweg de belangrijkste energiebron voor Nederland is aardgas, dat voorziet in de helft van de energievraag van huishoudens, industrie en de transportsector.
Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en leidt, in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, tot minder uitstoot van CO2. Voorlopig zijn de bestaande gasreserves in Nederland toereikend, maar onuitputtelijk zijn ze niet. Van het gasveld in het Groningse Slochteren is inmiddels twee derde verbruikt.  Een mogelijke aanvulling op de reserves is schaliegas, dat op een aantal plaatsen in de Nederlandse bodem voorkomt. Winning van schaliegas past in het streven van de overheid om te beschikken over een evenwichtige mix van verschillende vormen van energie, zowel ‘groen’ als ‘grijs’. Een energiemix verhoogt de betrouwbaarheid van de energievoorziening en het houdt de energieprijs binnen de perken. Zo is ook te lezen in het Energierapport 2011.

Energieprijs

De energieprijs zal door de toenemende vraag de komende jaren stijgen. Schaliegaswinning draagt ertoe bij dat de beschikbaarheid van energie in Nederland op peil blijft. Dat maakt ons minder afhankelijk van import uit het buitenland. Bovendien zal schaliegaswinning een dempend effect hebben op de ontwikkeling van de energieprijs in Nederland.