Cuadrilla Resources

Waar & Wanneer?

Cuadrilla ziet veelbelovende mogelijkheden in de winning van schaliegas in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese continent. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van geologische schalieformaties die in belangrijke opzichten overeenkomen met schalieformaties waar aanzienlijke voorraden aardgas zijn ontdekt.
In Nederland bevinden zich op een aantal plaatsen in de ondergrond, op een diepte van 3500 tot 4500 meter, schalielagen waarin naar alle waarschijnlijkheid grote hoeveelheden aardgas aanwezig zijn.

Het zijn echter schattingen. Alleen proefboringen kunnen uitwijzen hoeveel schaliegas er daadwerkelijk zit en of dit gas economisch winbaar is. Locaties bij Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder komen in aanmerking voor proefboringen, omdat Cuadrilla de schalielagen in de diepe ondergrond vanaf deze plekken het beste kan aanboren.

In vergelijking met andere fossiele brandstoffen leidt het gebruik van (schalie)gas tot minder uitstoot van CO2. Schaliegas vormt bovendien een welkome aanvulling op de slinkende gasreserves in Groningen. Daardoor kan de (potentiƫle) voorraad schaliegas helpen de beschikbaarheid van gas op peil te houden en zo een afremmend effect hebben op de energieprijs.