Cuadrilla Resources

Algemene voorwaarden

Deze website bevat algemene informatie over Cuadrilla Resources. Met het gebruik bezoek van de website accepteert u de algemene voorwaarden zoals wij deze hier beschrijven.

Wij hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar dragen geen verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, omissies of fouten, ook niet op één van de websites waarnaar onze website doorlinkt. Wij behouden ons het recht voor de informatie op de website, inclusief foto’s en illustraties, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder dat expliciet kenbaar te maken.

Cuadrilla Resources aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van www.cuadrillaresources.nl of de onmogelijkheid de website te bezoeken.

De inhoud (tekst en afbeeldingen) van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.