Cuadrilla Resources

Monitoring en controle

Monitoring grondwater

Cuadrilla heeft met Brabant Water afgesproken dat het grondwater tijdens de gehele levensduur van de boorput wordt gemonitord. Er komt een extra waarnemingsput op ongeveer 25 tot 50 meter afstand stroomafwaarts om enerzijds eventuele lekkages te detecteren (ook na beëindiging van de activiteiten) en anderzijds om uitloging van de gebruikte materialen te meten.
De waarnemingsput wordt voorzien van filters die aan de onder- en bovenkant van alle relevante watervoerende pakketten zijn aangebracht. De filters worden uitgerust met zogenaamde dataloggers voor permanente opname van de grondwaterstand. Verder zal de waarnemingsput beschikken over een monsternameplan en analysepakket.

De waarnemingsput wordt ruim voor de proefboring opgeleverd om de nulsituatie vast te leggen.

Seismische monitoring

Seismische monitoring zal een belangrijke plaats innemen bij de proefboringen. In samenspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen en het KNMI zal het monitoringsysteem rond de boring worden opgesteld. Hierbij werkt Cuadrilla met een zogenoemd stoplichtsysteem waarmee eventuele bewegingen in de ondergrond nauwlettend in de gaten worden gehouden. Cuadrilla Resources implementeert dit systeem ten tijde van de proefboringen. Voorafgaand aan de proefboringen vindt een seismische analyse van de ondergrond plaats. Deze analyse stelt Cuadrilla in staat weg te blijven van bestaande breuklijnen en zo de kans op bodembeweging te minimaliseren.

Controle

Tijdens het boren houden we met boorvloeistof (water en bentonietklei) een hydrostatische overdruk in de boorput. Hierdoor is het mogelijk constant metingen te verrichten naar de temperatuur, de druk, het volume, de samenstelling en geologische eigenschappen van het gesteente, het vrijkomende gas en andere eigenschappen van de boorput.

Tot slot installeert Cuadrilla bovenin de boorput een zogenoemde blow-out preventer. Deze bestaat uit drie afsluiters die automatisch en handmatig de boorput afsluiten.  De afsluiters voorkomen uitstroom van boorvloeistof en gas. De afsluiters worden bediend volgens strikte procedures, met wekelijks een reguliere en elke drie weken een uitgebreide veiligheidscontrole.