Cuadrilla Resources

Landschap

De proefboorlocatie is maximaal anderhalve hectare groot, ongeveer anderhalf voetbalveld. De boortoren heeft een hoogte van 30 meter. Cuadrilla bouwt de toren in maximaal drie dagen op. Daarna volgt het boren van de put, het fracken en het testen. Deze werkzaamheden gaan 24 uur per dag door en nemen ongeveer 14 weken in beslag. De locatie is ‘s avonds en ‘s nachts verlicht om veilig te kunnen werken. De verlichting wordt zoveel mogelijk ‘naar binnen’ gericht om de lichtoverlast tot een minimum te beperken. De generatoren staan in geïsoleerde containers waardoor maximaal 50 decibel geluid naar buiten komt.  Volgens de normen van de overheid ligt dat op de ondergrens van het industrielawaai (ondergrens 45dBb, bovengrens 65 dBb). Ter illustratie: een haardroger of een wekker produceert gemiddeld 80 dBb, heien van betonpalen op een afstand van 150 meter geeft ongeveer 75 dBb. Een naaimachine en vaatwasser produceren bij benadering 60 dBb en een koelkast  50 dBb.

Het fracken gebeurt overdag en duurt telkens een paar uur. In een periode van acht weken wordt een put ongeveer vier keer gefrackt. Het materieel voor het fracken bestaat onder meer uit een opslag voor water en zand, hogedrukpompen, een scheidingsinstallatie en leidingen.

Affakkelen

Het aardgas dat bij de proefboringen vrijkomt, wordt afgefakkeld. Dat is de standaardprocedure bij proefboringen. Het voorkomt dat broeikasgassen zoals methaan in de atmosfeer terecht komen. Het affakkelen neemt enkele uren tot dagen in beslag. Cuadrilla maakt gebruik van een omsloten fakkel. Hierdoor is de vlam aan het zicht onttrokken.