Cuadrilla Resources

Grondwater

Grondwater

In Nederland gebeurt het fracken op minimaal 3500 meter diepte, drie kilometer onder het grondwaterniveau. Cuadrilla voorkomt lekkage van schaliegas of frackvloeistof naar het grondwater via de wanden van de boorschacht door ter hoogte van het grondwater vier stalen mantels aan te brengen. Tussen deze mantels brengen we cement aan. Voordat het fracken start, wordt de hermetische aansluiting van de stalen mantels op de steenformatie grondig getest. Door al deze maatregelen is het risico op verontreiniging van het grondwater met de chemicaliƫn verwaarloosbaar.

Brabant Water

In het kader van de veiligheid van het grondwater bij de beoogde proefboringen in Brabant voert Cuadrilla vanaf het eerste moment overleg met Brabant Water. Het waterbedrijf stelt zich op als een kritische samenwerkingspartner en heeft vijf eisen geformuleerd waaraan Cuadrilla zal voldoen. Dat gebeurt in samenspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen dat toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving.