Cuadrilla Resources

Veiligheid & Milieu

Het boren naar schaliegas moet voor alles veilig gebeuren. In Nederland waarborgen wet- en regelgeving dat er veilig naar delfstoffen wordt geboord. Dat geldt dus ook voor (proef)boren naar schaliegas. Cuadrilla zal voldoen aan deze wet- en regelgeving. De booractiviteiten worden bovendien van begin tot eind gemonitord. Bij de geringste twijfel onderbreken we de activiteiten om passende maatregelen te treffen.

Om eventuele lekkages naar het grondwater te kunnen detecteren, ook na beƫindiging van de proefboring, slaan we een extra waarnemingsput. Deze wordt ruim voor de proefboring opgeleverd om de nulsituatie vast te leggen. Voorts houden we eventuele bewegingen in de ondergrond nauwlettend in de gaten. In de Nederlandse mijnbouw is een zogenaamd stoplichtsysteem ontwikkeld op basis van microseismische monitoring. Cuadrilla zal dit systeem implementeren ten tijde van de proefboringen.