Gas hob

Wat is schaliegas?

Tot nu toe zijn we in Nederland gewend  aardgas te winnen uit poreuze, toegankelijke zandsteenlagen, zoals in de Noordzee en bij Slochteren. Daarom wordt het aardgas uit deze winningsgebieden conventioneel genoemd. Aardgas dat zich in schalielagen bevindt, wordt onconventioneel genoemd omdat dit aardgas zich in een minder poreuze gesteentelaag bevindt en tot voor kort niet werd gewonnen.

Schalie of kleisteen is een sedimentair gesteente dat zich in Nederland op een diepte tussen de 3500 en 4500 meter bevindt. Op een aantal locaties, onder meer in Noord-Brabant, Flevoland, Overijssel en Limburg, bevatten deze schalielagen naar alle waarschijnlijkheid grote hoeveelheden aardgas.