Cuadrilla Resources

Privacy beleid

Cuadrilla Resources respecteert uw privacy en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u ons verschaft. Persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, stellen wij niet beschikbaar aan derden. Wij houden ons altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als u ons via e-mail een vraag stelt of opmerking maakt, gebruiken we uw e-mailadres allereerst om u te antwoorden. Daarna kunnen wij u daarmee informeren over ontwikkelingen die u zullen interesseren. Voorbeelden zijn de resultaten van onderzoek en ontwikkelingen rond  onze activiteiten. Als u deze informatie niet langer op prijs stelt, kunt u ons dat, ook via e-mail, laten weten. Hetzelfde geldt als u via de pagina ‘Blijf op de hoogte’ aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen. Als u gebruik maakt van een ander e-mailadres of als andere informatie over u onjuist of gedateerd is, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

Andere partijen

Soms sturen wij informatie of vragen die wij krijgen, door naar andere belanghebbenden, zoals NOGEPA, EBN of het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. We verwijderen dan eerst de persoonlijke gegevens, tenzij wij uw toestemming hebben om deze door te geven of er speciale omstandigheden zijn, bijvoorbeeld wanneer we denken dat de wet dat vereist.

Ook kan het voorkomen dat we namen en adressen beschikbaar stellen aan andere partijen, zoals een zorgvuldig geselecteerd verzendhuis. Zo kunnen wij mensen die interesse hebben getoond in ontwikkelingen rond schaliegas, op de hoogte houden. Die andere partijen mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel dat wij contractueel met hen zijn overeengekomen. Ook in deze gevallen blijft Cuadrilla volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bezoekregistratie

Verder verzamelen we informatie over de datum en het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht, de pagina’s die u bezocht en registreren we het internetadres van de server waarvandaan u naar onze website  surft. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren door bezoekersaantallen en -gedrag per pagina te evalueren.

Veiligheid

Wij hechten groot belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens en nemen alle mogelijke maatregelen om die veiligheid te waarborgen. Toch kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons online ter beschikking stelt, niet volledig garanderen, omdat het dataverkeer over internet nooit voor honderd procent veilig is.

Wij doen ook al het mogelijke om uw persoonsgegevens offline te beschermen. Zo zorgen we ervoor dat deze uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers die deze informatie nodig hebben. Onze medewerkers kennen de privacy- en veiligheidsreglementen. Zij weten ook hoe belangrijk wij het vinden dat zij deze respecteren. Cuadrilla Resources kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw persoonsgegevens.

Acceptatie van ons privacybeleid

Door onze website te bezoeken accepteert u het verzamelen en het gebruik van informatie door ons overeenkomstig ons privacybeleid. Als u het met dit beleid niet eens bent, verzoeken wij u onze website niet langer te bezoeken.

E-mail

De vertrouwelijkheid van berichten die u via e-mail met ons uitwisselt, kunnen wij niet garanderen, omdat zij mogelijk publiekelijk toegankelijk zijn. Ook zijn wij niet aansprakelijk tegenover u of iemand anders in geval de internetverbinding wordt verbroken tijdens het versturen van een e-mailbericht door u of door ons.