Cuadrilla Resources

Aardbevingen en bodemdaling

Aardgaswinning veroorzaakte in 2012 een aardbeving in het Groningse Loppersum van 3,6 op de schaal van Richter. Dat was de reden voor het kabinet om de gevolgen van de aardbevingen te onderzoeken.

Bodemdaling

Naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen wordt gesuggereerd dat de gebieden waar mogelijk naar schaliegas zal worden geboord, vergelijkbare aardbevingen zullen plaatsvinden als gevolg van het fracken. Bij het boren naar schaliegas is bodemdaling echter onwaarschijnlijk. Volgens NOGEPA en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft het fracken van de ruim honderd putten op land nooit tot bodembeweging geleid.

Schalie bestaat uit een dichte stapeling van kleimineralen die als plaatjes op elkaar liggen met minimale ruimte ertussen. De poriën en de verbindingen tussen de poriën zijn nauw. Schalie is eigenlijk al samengedrukt en weinig poreus. Hierdoor is schaliegesteente nauwelijks gevoelig voor inklinking zoals de zandsteenlagen in Noord-Nederland. Het Groningenveld zit opgesloten in een zandsteenlaag van zo’n 100 meter dikte, op een diepte van circa 3500 meter. Zandsteen bestaat uit opeengestapelde zandkorrels met ruimten ertussen. Als het gas er tussenuit is geproduceerd, worden deze ruimten of poriën dichter op elkaar geperst door de 3500 meter dikke steenmassa die er bovenop ligt. De ongeveer 100 meter dikke zandsteenlaag waarin het aardgas zat, wordt dan minder dik, en dat leidt tot bodemdaling.

Tijdens de proefboringen is Cuadrilla alert op eventuele bewegingen in de ondergrond. Daarbij gebruikt het bedrijf het zogenoemde stoplichtsysteem dat in de Nederlandse mijnbouw is ontwikkeld op basis van microseismische monitoring. Vóór de proefboring vindt een seismische analyse van de ondergrond plaats. Deze analyse geeft informatie over bestaande breuklijnen waarvan Cuadrilla wegblijft  tijdens het boren.

 

Aardbevingen en bodemdaling

Hoge doorlatenheid bij zandsteenlaag

Aardbevingen en bodemdaling

Lage doorlatendheid bij schaliegesteente

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_