Cuadrilla Resources

Nieuws over Cuadrilla

10-07-2015

Reactie Cuadrilla op besluit minister Kamp

Verklaring van Cuadrilla naar aanleiding van besluit minister Kamp van Economische Zaken om de opsporingsvergunningen van Cuadrilla niet ter verlengen.

“We zijn verbaasd en teleurgesteld dat minister Kamp heeft besloten de aan ons toegekende opsporingsvergunningen niet te verlengen. Een opsporingsvergunning regelt de positie van ons bedrijf als vergunninghouder in relatie tot mogelijke andere partijen die in het betreffende gebied koolwaterstoffen willen opsporen. Zo lang er perspectief is op schaliegaswinning in Nederland, willen wij deze positie behouden. Een verlenging van onze vergunningen betekent niet dat wij tot het boren naar schaliegas in Nederland kunnen overgaan. Dat kan alleen met een mandaat na politieke besluitvorming en het doorlopen van stringente procedures waarin de belangen van milieu, landschap en stabiliteit van de bodem volledig tot hun recht komen. We beraden ons op de mogelijkheden van onze positie als vergunninghouder.

Wel kunnen we ons vinden in de beleidskeuze van de minister om te komen tot een strategische en integrale visie op een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. We zijn het eens met de minister dat deze visie moet zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek, waarin de kansen en risico’s van de diverse energiescenario’s objectief en onderbouwd in kaart worden gebracht. Naar onze mening zullen alle energievormen, inclusief die van schaliegas, als mogelijkheid in de scenario’s moeten worden meegenomen. Zelfs bij een buitengewoon voorspoedig verloop van de transitie naar duurzame energie zullen fossiele brandstoffen immers nog decennialang een grote rol in onze energievoorziening spelen.”

Brief minister Kamp aan Tweede Kamer_ Terug naar Nieuws over Cuadrilla_