Cuadrilla Resources

Nieuws over Cuadrilla

16-09-2015

Cuadrilla wil dat minister besluit herroept

Cuadrilla heeft het ministerie van Economische Zaken een brief gestuurd waarin de inhoudelijke gronden zijn aangegeven waarop de onderneming bezwaar maakt tegen het besluit van minister Kamp om de opsporingsvergunningen voor schaliegas in Brabant en Noordoostpolder niet te verlengen. Cuadrilla is van mening dat de motivatie die de minister heeft gegeven om de opsporingsvergunning niet te verlengen, niet voldoet aan de criteria van de Mijnbouwwet.

De criteria die de minister heeft gehanteerd bij de in maart van dit jaar verleende verlenging van de opsporingsvergunning Brabant, zijn daarentegen nog steeds van toepassing. Op basis van die criteria zou nu wederom een verlenging moeten worden toegekend. De opsporingsvergunning is uitsluitend een instrument van economische ordening, niet een permissie om fysiek aan de slag te gaan. Ook in dat licht acht Cuadrilla de weigering van de verlengingen onvoldoende gemotiveerd, wat de grond is voor de intrekking.

Voor de opsporingsvergunning Brabant behoeft de minister naar de mening van Cuadrilla geen vervangend besluit te nemen. Daarin is al voorzien op 2 maart 2015 met de verlenging totdat een structuurvisie zal zijn vastgesteld. Op het moment dat er sprake is van een situatie waardoor de verlenging van de opsporingsvergunningen ten einde loopt, zal Cuadrilla opnieuw een verzoek tot verlenging (kunnen) indienen. Het ligt in de rede dat opsporingsvergunning voor de Noordoostpolder op dezelfde manier wordt geregeld als die voor Brabant.

 

Brief gronden bezwaar Brabant_ Brief gronden bezwaar Noordoostpolder_ Terug naar Nieuws over Cuadrilla_