Cuadrilla Resources

Nieuws over Cuadrilla

10-08-2015

Cuadrilla in bezwaar tegen besluit minister opsporingsvergunningen niet te verlengen

Cuadrilla dient een bezwaarschrift in tegen het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om de opsporingsvergunningen voor schaliegas in Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen.  Belanghebbende partijen hebben tot uiterlijk 21 augustus aanstaande de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de minister.

Verder heeft Cuadrilla de gemeente Boxtel laten weten de lopende procedure inzake de verlenging van de huurovereenkomst van de beoogde proefboorlocatie, in te trekken. Aangezien het kabinet onlangs besloot de komende jaren geen commerciële schaliegasboringen toe te staan, heeft Cuadrilla niet langer belang bij het handhaven van zijn positie als huurder. De intrekking van de procedure betekent dat de voor 8 september geplande hoorzitting bij de rechtbank in Den Bosch geen doorgang vindt.

 

 

Bezwaar ministerie Economische Zaken_ Voorstel beëindiging procedure gemeente Boxtel_ Terug naar Nieuws over Cuadrilla_