Welkom bij de blog van Cuadrilla

Regelmatig houdt een lid van het Nederlandse management van Cuadrilla u op de hoogte van ontwikkelingen rond vergunningaanvragen en de discussies over het winnen van schaliegas in Nederland.

06.07.12

Openheid

new-website
Frank de Boer

door

Frank de Boer

cuadrilla resources

Openheid. Dat is wat wij nastreven. Openheid over onze voornemens om in Brabant en de Noordoostpolder proefboringen naar schaliegas te verrichten. Vandaar dat wij onze website volledig hebben vernieuwd en voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie. Die informatie betreft zowel onszelf en onze plannen, als de visie van partijen die de ontwikkelingen kritisch volgen. Ook het standpunt van de overheid en de analyses van onafhankelijke onderzoekscentra en ingenieursbureaus maken wij toegankelijk.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een juist inzicht heeft in de mogelijke risico’s van de proefbooractiveiten én in de voordelen van schaliegas. Dat geldt vooral voor de mensen die bij de beoogde boorlocaties wonen. Natuurlijk vinden wijzelf dat de risico’s wat betreft uitstoot en grondwatervervuiling nihil zijn. Dat heeft de ervaring ons immers geleerd. En natuurlijk menen wij dat onze activiteiten de werkgelegenheid ter plaatse ten goede komen en dat uiteindelijke winning van schaliegas de Nederlandse economie veel kan opleveren. Maar we willen het u gemakkelijk maken zelf uw oordeel te vormen.

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe website is het overzicht van veel gestelde vragen. Misschien heeft u zelf een vraag en vindt u het antwoord niet direct op deze pagina’s. Schroom niet om ons een mail te sturen. We zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Onafhankelijk onderzoek

Of en wanneer wij kunnen starten met de proefboringen op de beoogde drie locaties, hangt onder meer af van het onafhankelijk onderzoek dat Minister Verhagen van Economische Zaken op dit moment laat uitvoeren naar de gevolgen van schaliegasboringen voor mens en milieu. Totdat de resultaten hiervan bekend zijn, ondernemen wij geen booractiviteiten. Ondertussen zien wij de uitkomsten van al het onderzoek onderzoek met vertrouwen tegemoet. We verwachten dat ze geen belemmeringen zullen opwerpen. Volgens onze vaste overtuiging kan boren naar schaliegas plaatsvinden zonder onacceptabele gevolgen voor de omgeving van Boxtel, Haaren en Noordoostpolder.

Frank de Boer
Directeur Cuadrilla Resources Nederland

Openheid. Dat is wat wij nastreven. Openheid over onze voornemens om in Brabant en de Noordoostpolder proefboringen naar schaliegas te verrichten. Vandaar dat wij onze website volledig hebben vernieuwd en voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie. Die informatie betreft zowel onszelf en onze plannen, als de visie van partijen die de ontwikkelingen kritisch volgen. Ook het standpunt van de overheid en de analyses van onafhankelijke onderzoekscentra en ingenieursbureaus maken wij toegankelijk.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen een juist inzicht heeft in de mogelijke risico’s van de proefbooractiveiten én in de voordelen van schaliegas. Dat geldt vooral voor de mensen die bij de beoogde boorlocaties wonen. Natuurlijk vinden wijzelf dat de risico’s wat betreft uitstoot en grondwatervervuiling nihil zijn. Dat heeft de ervaring ons immers geleerd. En natuurlijk menen wij dat onze activiteiten de werkgelegenheid ter plaatse ten goede komen en dat uiteindelijke winning van schaliegas de Nederlandse economie veel kan opleveren. Maar we willen het u gemakkelijk maken zelf uw oordeel te vormen.
Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe website is het overzicht van veel gestelde vragen. Misschien heeft u zelf een vraag en vindt u het antwoord niet direct op deze pagina’s. Schroom niet om ons een mail te sturen. We zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Onafhankelijk onderzoek
Of en wanneer wij kunnen starten met de proefboringen op de beoogde drie locaties, hangt onder meer af van de m.e.r-procedures die wij zijn gestart en van het onafhankelijk onderzoek dat Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op dit moment laat uitvoeren naar de gevolgen van schaliegasboringen voor mens en milieu. Totdat de resultaten hiervan bekend zijn, ondernemen wij geen booractiviteiten. Ondertussen zien wij de uitkomsten van al het onderzoek onderzoek met vertrouwen tegemoet. We verwachten dat ze geen belemmeringen zullen opwerpen. Volgens onze vaste overtuiging kan boren naar schaliegas plaatsvinden zonder onacceptabele gevolgen voor de omgeving van Boxtel, Haaren en Noordoostpolder.
Frank de Boer
Directeur Cuadrilla Resources Nederland

 

Terug naar de blog_