Welkom bij de blog van Cuadrilla

Regelmatig houdt een lid van het Nederlandse management van Cuadrilla u op de hoogte van ontwikkelingen rond vergunningaanvragen en de discussies over het winnen van schaliegas in Nederland.

blog-post
Gert-Jan Windhorst

door

Gert-Jan Windhorst

Afgelopen zaterdag sprak ik op uitnodiging van Schaliegasvrij Nederland in Utrecht ruim vijftig deelnemers aan de actie Global Frackdown Day toe. Dat deed ik als vertegenwoordiger van branche-organisatie NOGEPA. Wij vertegenwoordigen zestien bedrijven die in Nederland olie en gas winnen op land en op zee.

Dit zijn de feiten over fracken die ik de deelnemers aan de actie gaf:

• Fracken, de techniek die voor de winning van schaliegas wordt gebruikt, hoort niet exclusief bij schaliegas. Deze techniek is ook niet nieuw. De afgelopen vijftig jaar is fracken op land en op zee tweehonderd keer toegepast.

• Alle booractiviteiten in Nederland worden nauwlettend in de gaten gehouden door Staatstoezicht op de Mijnen. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat zich in Nederland geen grootschalige incidenten hebben voorgedaan.

• In de Verenigde Staten komt bij fracken veel methaan vrij, omdat het daar gebeurt in een open systeem. Het fracken in Nederland heeft plaats in een gesloten systeem waardoor de uitstoot van methaan wordt beperkt.

• Net als de landbouw en net als andere sectoren van de industrie werkt onze industrie bij het fracken met chemicaliën. De zorgen die daarover leven, zijn begrijpelijk. Het is in ieders belang, dus ook in dat van ons, dat het gebruik ervan zorgvuldig gebeurt. Daarom gebruiken we alleen chemicaliën die zijn geregistreerd in REACH, de chemicaliënregelgeving van de Europese Unie.

Ik vertelde de bezoekers ook dat de industrie leert van het maatschappelijke debat.

• Onze industrie is tot nu toe terughoudend geweest in het openbaar maken van informatie.

• De onrust over het gebruik van chemicaliën, heeft ons geleerd dat de boodschap over de veiligheid van onze activiteiten aan geloofwaardigheid wint met meer openheid.

• Wij bepalen niet of de samenleving gas nodig heeft.

• Wel weten we dat de samenleving elke dag om gas vraagt. Om te koken en te douchen. Maar ook om het licht aan te doen, want twee derde van onze elektriciteitscentrales stookt op gas.

Onafhankelijk onderzoek

Wij begrijpen dat mensen en organisaties die kritisch staan tegenover boren naar schaliegas, zich niet laten overtuigen door partijen die ook een economisch belang hebben bij deze activiteit. Daarom zien onze leden, net als zij, uit naar het onafhankelijke onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken zal laten naar uitvoeren naar ‘de mogelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas’. De resultaten van het onderzoek komen uiterlijk zomer 2013 beschikbaar.

Als blijkt dat het boren naar schaliegas te grote risico’s voor mens en milieu met zich meebrengt, beginnen we er als industrie niet aan.

Gert-Jan Windhorst

NOGEPA

 

 

Terug naar de blog_