Welkom bij de blog van Cuadrilla

Regelmatig houdt een lid van het Nederlandse management van Cuadrilla u op de hoogte van ontwikkelingen rond vergunningaanvragen en de discussies over het winnen van schaliegas in Nederland.

Frank de Boer

door

Frank de Boer

cuadrilla resources

Op 2 juli mailden we een ingezonden brief, over de berichtgeving over Rabobank, naar de opinieredactie van Trouw.

Enkele uren later kregen we de volgende reactie:

Geachte scribent,
Dank voor uw inzending. We hebben deze met interesse gelezen. De opinieredactie van Trouw krijgt dagelijks een veelheid aan stukken binnen waaruit gekozen moet worden. Daarbij is uw bijdrage afgevallen.

Deze standaardreactie was voor ons aanleiding als volgt te reageren:

Geachte redactie,
Schaliegas is een belangrijk onderwerp in uw redactionele kolommen. U krijgt een reactie van één van de hoofdrolspelers in het schaliegasdebat naar aanleiding van de berichtgeving in uw krant en legt deze reactie terzijde. Opmerkelijk. Is de brief wellicht te kritisch op het functioneren van de Trouw redactie?

Helaas bleef de reactie van Trouw hierop aanvankelijk uit. Dat heeft ons doen besluiten de ingezonden brief via deze blog openbaar te maken.

We hebben op woensdag met de opinieredactie gebeld en ons verzoek ook mondeling overgebracht. Donderdag kwam de reactie. De chef opiniepagina schrijft ons:

Het stuk reageert op diverse berichten in diverse media, voor onze lezers is echter alleen relevant wat in Trouw heeft gestaan. Ook vinden wij de ‘berichtgeving over Cuadrilla’  helaas geen hoofdonderwerp voor een groter artikel.  We krijgen vele brieven aangeboden en maken onze eigen keuzes.
De discussie over de voor en nadelen van schaliegas is wel een goed hoofdonderwerp. Ik zag echter dat de directeur in april hierover uitgebreid is geïnterviewd in Trouw. De lezers kennen dus gelukkig zijn visie. Op de opiniepagina zullen ongetwijfeld andere voorstanders de komende tijd ook nog aan bod komen.

Dat bracht ons ertoe de brief aan te passen en opnieuw in te sturen. Vrijdag volgde plaatsing in Trouw:

Gekleurde feiten

Rabobank keert zich tegen winning van schaliegas‘, stond maandag groot op de voorpagina. De suggestie dat de Rabobank dit ‘onlangs’ zou hebben besloten, blijkt echter niet juist. De woordvoerder van de Rabobank liet weten dat het betreffende document al enkele jaren bestaat en destijds is geschreven naar aanleiding van de schaliewinning in de VS. In dezelfde krant staat een interview met minister Henk Kamp. Trouw heeft als enige krant met hem gesproken over de actuele ontwikkelingen rond schaliegas, zoals het uiteenvallen van de klankbordgroep en de petitie van 55 hoogleraren. Vanuit journalistiek oogpunt dus heet van de naald, maar desondanks weggestopt op pagina 5. In de discussie over het boren naar schaliegas worden feiten vaak gekleurd weergegeven. Het is jammer dat ook een kwaliteitskrant als Trouw zich daar schuldig aan maakt.

Frank de Boer
Directeur Cuadrilla Resources Nederland

 

Op 2 juli mailden we een ingezonden brief, over de berichtgeving over Rabobank, naar de opinieredactie van Trouw.

Terug naar de blog_