Cuadrilla Resources

Testen

Testen van de put

Nadat we de put hebben geboord en het fracken hebben afgerond, testen we de put om de economische winbaarheid van het schaliegas te onderzoeken. Gedurende een periode van twee tot vier weken registreren we de hoeveelheid vrijkomend gas en nemen we de daarbij behorende drukken op. Ook bepalen we de samenstelling van het gas.

Tijdens het testen verbranden we vrijkomend gas via een ‘omsloten’ fakkel om eventuele overlast naar de omgeving toe te beperken. Dit affakkelen neemt enkele uren tot dagen in beslag.

Testen

Testen - Noord-Brabant

Testen

Testen - Noordoostpolder

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_