Cuadrilla Resources

Boren van een put

Het boren van de put duurt gemiddeld zes weken en vindt continu (dag en nacht) plaats. Tijdens de booractiviteiten is de locatie ‘s avonds en ‘s nachts verlicht om veilig te kunnen werken. De verlichting wordt zoveel mogelijk ‘naar binnen’ gericht om overlast te voorkomen. De generatoren staan in geïsoleerde containers waar maximaal 50 decibel geluid door naar buiten komt.  Volgens de normen van de overheid ligt dat op de ondergrens van het industrielawaai (ondergrens 45dBb, bovengrens 65 dBb). Ter illustratie: een haardroger of een wekker produceert gemiddeld 80 dBb, heien van betonpalen op een afstand van 150 meter geeft ongeveer 75 dBb. Een naaimachine en vaatwasser produceren bij benadering 60 dBb en een koelkast  50 dBb.

De boor met de grootste diameter start het karwei. De dikte van de boor neemt af naarmate de put dieper wordt. Telkens als we overschakelen op een smallere boor, dichten we de bredere schacht daarboven af met een stalen buis (de casing) en een laag cement tussen de buis en de omringende gesteentelagen. Op deze manier kan via de boorput geen aardgas of vloeistof vanuit de diepere lagen naar boven stromen.

Afhankelijk van de geologie zal de boring tot ongeveer 3500-5500m diepte reiken.

Boren

Boren - Noord-Brabant

Boren

Boren - Noordoostpolder

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_