Cuadrilla Resources

Aanleg van de proefboorlocatie

De aanleg van de proefboorlocatie duurt ongeveer acht weken. De locatie beslaat maximaal anderhalve hectare, dat is ongeveer anderhalf voetbalveld.

De boorinstallatie staat op een betonplaat die de boorkelder omgeeft. Het asfalt op de locatie is vloeistofdicht en omgeven met goten die het (regen)water naar een afgesloten opvangbak voeren. De boorlocatie vormt zo een gesloten systeem. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecteert de locatie en geeft bij goedkeuring de ‘Verklaring Vloeistofdichte Voorziening’ af.

Als de proefboorlocatie klaar is, wordt de boortoren aangevoerd en opgebouwd. De boortoren is ongeveer 30 meter hoog.

Transportactiviteiten

De materialen worden van maandag tot en met vrijdag aan- of afgevoerd. Dit gebeurt overdag. Voor de opbouw en later het afbreken van de proefboorlocatie hebben in totaal ongeveer 560 transportbewegingen gedurende acht weken plaats. Dat betekent gemiddeld 14 transportbewegingen per dag. Naast de boortoren moeten ook andere tijdelijke voorzieningen worden geïnstalleerd, zoals generatoren, silo’s, tanks en containers die dienst doen als werkplaats, kleedruimte en kantoor.

 

 

 

 

In maximaal drie dagen bouwen we de 29 meter hoge boortoren op. Daarna volgt het boren van de put, het fracken en het testen. Deze werkzaamheden gaan 24 uur per dag door en nemen ongeveer 14 weken in beslag. De locatie is ‘s avonds en ‘s nachts verlicht om veilig te kunnen werken. De verlichting wordt zoveel mogelijk ‘naar binnen’ gericht om de overlast tot een minimum te beperken. De aandrijvende apparatuur staat in geïsoleerde containers waardoor nauwelijks geluid naar buiten komt.

 

Aanleg van de proefboorlocatie

Boorlocatie stap 1 - aanleggen boorkelder

Aanleg van de proefboorlocatie

Boorlocatie stap 2 - vloeistofdicht maken en omheinen

Aanleg van de proefboorlocatie

Boorlocatie stap 3 - opbouwen boortoren en bijgebouwen

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_