Cuadrilla Resources

Film Gasland

De film Gasland laat misstanden zien bij het boren naar schaliegas in de Verenigde Staten waar meer dan 40.000 boorputten zijn geslagen. De film toont incidenten die zich hierbij voordoen. Deze Amerikaanse toestanden zijn niet alleen verwerpelijk, maar ook vermijdbaar.

Nederland

Hier zijn de omstandigheden volstrekt anders. Cuadrilla maakt gebruik van boor- en fracktechnieken die in de Nederlandse olie- en gasindustrie beproefd zijn. Ook is sprake van stringente wet- en regelgeving en toezicht op de naleving daarvan door het Staatstoezicht op de Mijnen.

State of the art

Cuadrilla maakt gebruik van een nieuwe, moderne boorinstallatie. De boorput die wij bouwen, is gevat in een stalen behuizing tot minimaal 4200 meter diep. In Nederland bevinden schalielagen zich op minimaal 3500 meter. Dat is 3000 meter onder het niveau van het grondwater. Bovendien bevinden zich zes lagen ondoordringbaar gesteente tussen het grondwater en de schalielaag. Lees hier hoe Cuadrilla boort.
Ter hoogte van het drinkwater is de boorput door vier stalen buizen gescheiden van de watervoerende lagen. Het oppervlak van de boorlocatie is vloeistofdicht. Verder wordt de kwaliteit van het grondwater bij de boorput voortdurend gemonitord. Luchtemissies zijn onwaarschijnlijk. Cuadrilla werkt met een gesloten systeem. Uitstoot van vluchtige koolwaterstoffen uit schaliegas wordt hiermee ook tegengegaan.

 

 

De film Gasland laat misstanden zien bij het boren naar schaliegas in de Verenigde Staten. Hier slaan ze meer dan 40.000 boorputten per jaar. De film toont incidenten die zich hierbij voordoen. Deze Amerikaanse toestanden zijn niet alleen verwerpelijk maar ook vermijdbaar. In Nederland bestaan terecht stringente wet- en regelgeving en toezicht op de naleving daarvan. Mede daardoor zijn in Nederland zijn bij het boren en fracken voor gaswinning nooit incidenten van enige betekenis geconstateerd.