Cuadrilla Resources

Boren naar schaliegas

Schaliegas is aardgas dat diep onder de grond zit opgesloten in kleisteenlagen (schalielagen). Een verkennend onderzoek van TNO heeft aangetoond dat de Nederlandse ondergrond potentieel veel schaliegas bevat. De schalielagen bevinden zich veelal op meer dan drie kilometer diepte.

Proefboringen

De voorgenomen boringen in Nederland betreffen zijn proefboringen. Pas als deze proefboringen hebben aangetoond dat hier in de bodem voldoende winbaar schaliegas zit, en de benodigde vergunningen zijn verstrekt, zal Cuadrilla overgaan tot winning. De kennis, ervaring en hoogwaardige technieken hebben wij hiervoor beschikbaar.

Op dit moment is winning van schaliegas in Nederland niet aan de orde. Naar verwachting zal dat nog minimaal 5-10 jaar op zich laten wachten.

Veilig boren naar schaliegas

Het boren naar schaliegas moet voor alles veilig gebeuren. In Nederland waarborgen wet- en regelgeving dat er veilig naar delfstoffen wordt geboord. Dat geldt dus ook voor (proef)boren naar schaliegas. Cuadrilla zal voldoen aan deze wet- en regelgeving.